Intretinerea vitelor

Întreţinerea viţeilor în profilactoriu

Profilactoriul este adăpostul în care viţeii sunt cazaţi de la naştere şi până la vârsta de 15-30 de zile.

Profilactoriul face corp comun cu maternitatea, având acelaşi număr de compartimente cu aceasta, aplicându-se principiul populării şi depopulării totale.

În profilactoriu viţeii pot fi întreţinuţi în boxe individuale sau în boxe colective.

Având în vedere sensibilitatea deosebită a viţeilor în primele lor săptămâni de viaţă se recomandă ca întreţinerea acestora să se facă în boxe individuale.

Principalele avantaje ale întreţinerii în boxe individuale sunt următoarele:

→ înlătură contactul direct între viţei şi limitează posibilităţile de răspândire a unor boli şi a suptului reciproc între viţei;

→ viţeii pot fi supravegheaţi mai uşor.

Întreţinerea în boxe individuale prezintă şi unele dezavantaje, legate în principal de investiţiile iniţiale mai mari şi de productivitatea muncii, care este mai mică.

În compartiment, boxele individuale sunt dispuse pe unul sau două rânduri, şi plasate la o înălţime de 20-30 cm faţă de pardoseală sau pot fi amenajate la nivelul pardoselii profilactoriului.

Principalele dimensiuni ale boxei sunt următoarele: 0,9-1 m înălţime, 1,0-1,4 m lungime şi 0,8-1 m lăţime.

Boxele pot fi confecţionate din diferite materiale (şipci de lemn, grilaje metalice, panouri din plasă de sârmă galvanizată etc.).

Se recomandă ca pereţii laterali să fie executaţi din panouri pline de material plastic care sunt uşor de dezinfectat şi care înlătură contactul direct dintre viţei.

Pardoseala boxei poate fi executată din şipci de lemn sau din bare metalice (cu interspaţii de 2 cm); pardoseala boxei se acoperă cu un aşternut, mai subţire, din paie uscate şi curate.

În boxele individuale amplasate la nivelul pardoselii se va asigura permanent un aşternut gros, din paie uscate şi curate.

Pe peretele frontal al boxei se găsesc dispozitivele de fixare a găleţilor pentru alăptare şi adăpare, precum şi grătarul pentru fân prevăzut cu jgheab pentru concentrate.

În anumite cazuri, pentru asigurarea unor condiţii optime de microclimat, în profilactoriu este necesară instalarea unor sisteme proprii de încălzire şi de ventilaţie.

Boxele vor fi curăţite zilnic şi dezinfectate periodic.