Author Archives: fermevaci

Reproductia la bovine

Procesul de reproducţie este un factor cu importanţă deosebită în determinarea eficienţei producţiei animaliere. Astfel, procesul de reproducţie influenţează ritmul de sporire numerică şi îmbunătăţire calitativă a efectivului de taurine, cu efecte directe asupra rentabilităţii fermei. În acelaşi timp, modul în care se desfăşoară activitatea de reproducţie la nivelul fermei reflectă starea de sănătate a…

Continue Reading →

Morfologia glandei mamare

La vacă, ugerul este împărţit în 2 jumătăţi şi 4 sferturi, terminate cu câte un sfârc sau mamelon. În structura sa intră două categorii de ţesuturi: unul glandular, bine vascularizat şi altul conjunctiv – adipos cu rol de susţinere. Ţesutul glandular se compune din numeroase alveole (acini) glandulare, care constituie unităţile secretoare de bază. Laptele…

Continue Reading →

Intretinerea vitelor in maternitate si cresa

Maternitatea este amenajată cu boxe pentru mamă şi viţel, asigurând o suprafaţă de 6-7 m2 pe cuplu. Boxele pentru fătare pot fi amplasate, pe timp de vară, şi în afara adăpostului, sub copertină. Viţeii sunt ţinuţi cu mama în primele 7-14 zile de viaţă, aplicându-se alăptarea naturală, după care se trec în creşă, unde sunt…

Continue Reading →

Intretinerea vitelor in custi individuale amplasate in afara adapostului

Conform acestei tehnologii viţeii sunt trecuţi în cuşti după subperioada colostrală, unde sunt ţinuţi până la vârsta de 2,5-3 luni. Cuştile individuale sunt confecţionate din lemn sau fibră de sticlă şi prezintă două zone funcţionale: cuşca propriu-zisă (locul de odihnă) şi padocul. Cuşca propriu-zisă are lungimea de 1,5 m, lăţimea de 1,2 m şi înălţimea…

Continue Reading →

Intretinerea vitelor in cresa

După perioada de profilactoriu viţeii sunt transferaţi în creşă unde vor fi întreţinuţi până la vârsta de 6 luni. Adăpostul tip creşă este compartimentat, în fiecare compartiment fiind amenajate boxe colective (comune), dispuse pe două rânduri cu o alee centrală de serviciu. Fiecare boxă comunică, prin intermediul unei uşi, cu un padoc situat în afara…

Continue Reading →

Intretinerea vitelor

Întreţinerea viţeilor în profilactoriu Profilactoriul este adăpostul în care viţeii sunt cazaţi de la naştere şi până la vârsta de 15-30 de zile. Profilactoriul face corp comun cu maternitatea, având acelaşi număr de compartimente cu aceasta, aplicându-se principiul populării şi depopulării totale. În profilactoriu viţeii pot fi întreţinuţi în boxe individuale sau în boxe colective.…

Continue Reading →

Importanta economica a cresterii bovinelor

După cum este unanim recunoscut, creşterea bovinelor reprezintă ramura de bază a agriculturii. Pe acest concept trebuie să se fundamenteze întreaga strategie de redresare şi dezvoltare a ei deoarece pe plan mondial bovinele asigură 96% din producţia de lapte, 33% din cea de carne, 90% din totalul pieilor şi cca 70% din producţia de gunoi.…

Continue Reading →

Factorii care influenteaza productia individuala de lapte la vaci

La vaci, producţia individuală de lapte este influenţată de o serie de factori care, după natura lor, se pot grupa în factori genetici şi factori de mediu. Factorii genetici În această categorie intră: rasa, individualitatea, vârsta, conformaţia şi dezvoltarea corporală, constituţia şi temperamentul, etc. Rasa În condiţii similare de mediu, producţia cantitativă şi calitativă de…

Continue Reading →

Consumul de hrana la vaci

Păşunatul şi ritmul circadian Bovinele sunt animale gregare şi preferă să se hrănească împreună. Ritmul circadian la păşunat este în mod tipic unul ciclic, cu 4-5 reprize zilnice de păşunat, întrerupte de odihnă şi rumegat. Consumul de hrană are loc pe parcursul a două perioade lungi, de păşunat intensiv, una în preajma răsăritului şi alta…

Continue Reading →

Consumul de apa la vaci

Necesarul zilnic de apă la bovine este influenţat de temperatura aerului, conţinutul de substanţă umedă din furaje şi producţia de lapte. De obicei, vacile de lapte consumă 30- 100 litri de lapte în 24 de ore. În condiţii de păşunat, vacile consumă apă de 2-5 ori într-un interval de 24 de ore, în funcţie de…

Continue Reading →