Intretinerea vitelor in cresa

După perioada de profilactoriu viţeii sunt transferaţi în creşă unde vor fi întreţinuţi până la vârsta de 6 luni.

Adăpostul tip creşă este compartimentat, în fiecare compartiment fiind amenajate boxe colective (comune), dispuse pe două rânduri cu o alee centrală de serviciu.

Fiecare boxă comunică, prin intermediul unei uşi, cu un padoc situat în afara adăpostului.

În padoc este amenajată zona de odihnă (acoperită cu aşternut din paie şi protejată de o copertină) şi zona de mişcare-furajare.

Padocurile sunt prevăzute cu jgheaburi de furajare şi adăpători cu nivel constant.

Capacitatea de cazare a unei boxe este de 4-8 până la 20-25 viţei (în funcţie de vârsta viţeilor şi de mărimea fermei), asigurând fiecărui viţel o suprafaţă de cca. 2 m2.

Pardoseala boxei este continuă.

Boxa este organizată în două zone funcţionale, şi anume:

– zona de odihnă,

– zona de mişcare-furajare.

În zona de odihnă, pardoseala este situată la o înălţime de 15-20 cm faţă de pardoseala din zona de mişcare-furajare.

În această zonă, care este astfel dimensionată încât să asigure fiecărui viţel o suprafaţă de odihnă de 1,2-1,3 m2, se aşterne un strat gros şi curat de paie.

În zona de mişcare-furajare sunt amplasate adăpătorile cu nivel constant.

Pe peretele frontal al boxei se găsesc dispozitivele de fixare a găleţilor pentru alăptare şi grătarul pentru administrarea fânului sub care se găseşte jgheabul pentru concentrate.

Accesul la găleţile de alăptare este individualizat prin intermediul unor grilaje metalice care să asigure un front de alăptare de 30-35 cm.

Pentru combaterea suptului reciproc între viţei, fiecare loc de alăptare este prevăzut cu un dispozitiv de blocare a capului, pe timpul alăptării şi încă 15-20 minute după consumul tainului de lapte.

Pentru a favoriza creşterea uniformă a viţeilor, precum şi pentru a optimiza desfăşurarea unor procese tehnologice, acţiuni tehnice şi sanitar-veterinare (alăptare, individualizare, ecornare, înţărcare, vaccinări), repartizarea viţeilor pe boxe se va face având în vedere vârsta, masa corporală şi chiar temperamentul viţeilor.

În compartimentele de creşă se vor asigura condiţii de microclimat şi de igienă asemănătoare cu cele din profilactoriu.

Pe timpul iernii, temperatura în creşă nu trebuie să fie mai mică de 10-12 0C.

Înainte de populare boxele sunt curăţate şi dezinfectate.

În boxe se schimbă aşternutul şi se evacuează gunoiul, de două ori pe zi. Pereţii interiori ai adăpostului şi boxele se văruiesc săptămânal, iar lunar se văruieşte întregul adăpost.