Importanta economica a cresterii bovinelor

După cum este unanim recunoscut, creşterea bovinelor reprezintă ramura de bază a agriculturii.

Pe acest concept trebuie să se fundamenteze întreaga strategie de redresare şi dezvoltare a ei deoarece pe plan mondial bovinele asigură 96% din producţia de lapte, 33% din cea de carne, 90% din totalul pieilor şi cca 70% din producţia de gunoi.

Datele statistice din ţări cu performanţe deosebite în producţia agricolă, atât din Europa cât şi de pe alte continente, arată că producţia de origine animală reprezintă 65-75% din totalul producţiei agricole faţă de numai 35-40% în România, deşi condiţiile naturale şi practicile tradiţionale din ţara noastră sunt favorabile desfăşurării acestei activităţi.

În ceea ce priveşte taurinele, acestea reprezintă în România, fără îndoială, una dintre cele mai importante specii în cadrul şeptelului naţional.

Prin produsele lor, bovinele contribuie la asigurarea unui procent însemnat din hrana populaţiei. Creşterea bovinelor ocupă şi va ocupa locul prioritar în economia producţiei animale.

Importanţa creşterii lor este dată de varietatea produselor pe care le furnizează:

ü. produse principale: lapte, carne;

ü. produse secundare: piei, gunoi degrajd;

ü. subproduse de abator: unghii, coarne, sânge, păr etc., forţă de muncă.

Laptele este cel mai important produs, datorită compoziţiei chimice complexe, valorii biologice ridicate şi gradului înalt de digestibilitate.

Conţine peste 100 de substanţe necesare organismului uman, din care 20 de aminoacizi, 10 acizi graşi, 25 vitamine şi 45elemente minerale.

Exprimată în calorii, valoare nutritivă a unui litru de lapte este echivalentă cu circa 400 g carne de porc, 750 g carne de viţel, 7-8 ouă, 500 g peşte, 2,6 kg varză, 125 g pâine etc.

Importanţa laptelui constă nu numai în valoarea nutritivă deosebită, ci şi în faptul că poate fi transformat într-un număr foarte mare de produse lactate (peste 1000), ceea ce contribuie la diversificarea alimentaţiei umane.

Hrana consumată este transformată cel mai economic în lapte; astfel, la acelaşi consum de hrană, vacile de lapte dau o producţie echivalentă din punct de vedere energetic cu 1000 Kcal, pe când animalele supuse îngăşării produc, prin depunerile de carne şi seu, cca. 840 Kcal.

Din producţia totală de lapte produsă pe glob, mai mult de 90% este dată de vaci.

Carnea

Deşi producţia de carne furnizată de bovine reprezintă cca. 35-40% din producţia mondială de carne, se estimează o creştere a ponderii acesteia în consumul mondial.

Creşterea cerinţelor pentru carne de bovine se explică prin valoarea nutritivă şi dietetică a acesteia.

Alte produse

Bovinele furnizează de asemenea şi produse secundare deosebit de valoroase, respectiv peste 90% din pieile folosite în industrie şi 75% din gunoiul de grajd produs de toate speciile.

Creşterea bovinelor prezintă importanţă şi prin contribuţia la creşterea eficienţei economice datorită faptului că foloseşte judicios furajele fibroase şi suculente, precum şi toate produsele secundare din producţia vegetală.