Consumul de apa la vaci

Necesarul zilnic de apă la bovine este influenţat de temperatura aerului, conţinutul de substanţă umedă din furaje şi producţia de lapte.

De obicei, vacile de lapte consumă 30- 100 litri de lapte în 24 de ore.

În condiţii de păşunat, vacile consumă apă de 2-5 ori într-un interval de 24 de ore, în funcţie de distanţa faţă de sursa de apă.

Având în vedere că vacile se adapă de obicei în timpul furajării sau imediat după, în sistemele cu stabulaţie liberă este recomandat să se instaleze mai multe adăpători automate, astfel încât animalele să aibă mai multe opţiuni.

Viteza de adăpare la vacile de lapte este de 10 – 20 litri pe minut, dacă suprafaţa de apă este liberă.

Vacile preferă apa cu o temperatură de 15 – 20°C, ceea ce influenţează pozitiv producţia de lapte.

Bovinele sorb apa şi preferă să se adape într-o zonă liberă.